XWEL Token คือ

WellExp แพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจพนักงาน ปั้นเหรียญ XWEL Token ที่จะเปลี่ยนการทำงานให้เป็นสินทรัพย์

โดย SM1984
  • WellExp (เวลเอ๊กซ) แพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยสวัสดิการดั่งใจนึก ที่มีแบรนด์ดังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรมากมาย
  • WellExp เปลี่ยนให้การทำงานทุกวัน กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มทุกนาที
  • ออกเหรียญ XWEL Token คือ โทเคนดิจิทัล ตอบโจทย์การทำงานในอนาคต ด้วยเทคโนโลยี Blockchian เปลี่ยนรางวัลจากการทำงาน นำไปแลกสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์มากมาย
  • สร้าง Ecosystem ใหม่ที่ดีต่อทั้งองค์กรธุรกิจ, คนทำงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ช่วยต่อยอดให้กับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมกับ WellExp

ที่ผ่านมาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน อยู่ในรูปแบบของสวัสดิการแบบดั้งเดิมที่มีมาแล้วหลายทศวรรษ ในขณะที่โลกเข้าสู่ยุค Digital Disruption สวัสดิการแบบเก่าจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุและวิถีชีวิต ทำให้งบประมาณที่เสียไปต้องสูญเปล่า ไม่สามารถมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับพนักงาน จึงไม่สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และไม่ดึงดูดใจTalent ให้อยากมาร่วมงานกับองค์กร 

WellExp จึงยกระดับแพลตฟอร์มสวัสดิการไปอีกขั้น ด้วยการนำเทคโนโลยี Blockchain มาช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้มากขึ้น ด้วยระบบ Employee Loyalty Rewards ที่ให้องค์กรธุรกิจสามารถมอบรางวัลตอบแทนความสำเร็จ สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน ตามแนวคิด ” Your Work is Your Asset – เปลี่ยนงาน ให้เป็น สินทรัพย์” การออกเหรียญ XWEL ในรูปแบบ Utility Token ที่ให้ผู้ที่ได้รับ XWEL token คือ โทเคนที่นำไปแลกเปลี่ยนเป็นสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามความต้องการได้ 

ทาง WellExp ได้จับมือกับแบรนด์ดังทั่วไทยมากมาย ที่พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจ เข้ากับวิถีการทำงาน และไลฟ์สไตล์ของชีวิตในยุคดิจิทัล จึงสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้มากกว่าสวัสดิการแบบทั่วไป กระตุ้นการมีส่วนร่วมภายในองค์กรได้ เสริมสร้างจุดแข็งในการดึงดูด Talent ใหม่ๆ และช่วยให้องค์กรได้เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกในยุคที่ต้อง Personalization มากขึ้น

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : Stockradars จับมือ Merkle Capital ร่วมเป็นพันธมิตรแนะนำการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อดีขององค์กรในการให้ Employee Rewards ด้วย XWEL Token โดย WellExp

  1. งบสวัสดิการถูกนำไปให้เกิดประโยชน์ได้จริง

โดยทั่วไปแต่ละองค์กรจะมีการจัดสรรงบประมาณสวัสดิการประจำปี โดยส่วนใหญ่เป็นการกำหนดงบประมาณตายตัวในรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยพนักงานไม่สามารถเลือกผลตอบแทน หรือสิทธิ์ประโยชน์ที่ตรงใจ หรือเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันได้จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น สวัสดิการสมาชิกฟิตเนสประจำปี แต่กลับมีพนักงานไปใช้ไม่ถึงครึ่ง  เป็นต้น 

การให้สวัสดิการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล อย่าง XWEL Token ผ่านการใช้งานแพลตฟอร์ม WellExp จึงเข้ามาเปลี่ยนสวัสดิการที่ไม่ตรงใจพนักงาน มาเป็นสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ที่ให้พนักงานสามารถนำ XWEL Token ที่ได้รับ ไปแลกสิทธิ์ประโยชน์ที่ช่วยตอบโจทย์วิถีชีวิตของตนเอง งบประมาณที่จัดสรรจึงได้ใช้ให้เกิดคุณค่าต่อตัวพนักงาน และไม่สูญเปล่าอีกต่อไป 

2. องค์กรปรับตัวได้ทันยุค Metaverse 

ในโลกอนาคตสำนักงาน อาจเป็นเพียงที่ตั้งบริษัท หรือเป็นสถานที่ให้พนักงานทุกคนได้มาพบเจอกันในโอกาสสำคัญ การทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Hybrid หรือ Remote มากขึ้น การประชุมจะเป็นในรูปแบบผ่านหน้าจอ หรือเข้าไปทำงานร่วมกันในโลกเสมือนจริง แน่นอนว่าสวัสดิการรูปแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์วิถีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่ใช่กับองค์กรที่ปรับตัวด้วย XWEL Token โดย WellExp จะเป็นการมอบสวัสดิการในรูปแบบสินทรัพย์ที่สามารถใช้ได้จริงในโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการแลกสิทธิประโยชน์เป็นสินค้า และบริการต่างๆ  การเก็บออม Stake ไปจนถึงการเข้าถึงโอกาสทางการเงินใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนในอนาคต

สร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้มากขึ้น

เมื่อสามารถเปลี่ยนการทำงานให้เป็นสินทรัพย์กลายเป็นเรื่องง่าย คนทำงานมีแรงจูงใจจากได้รับ XWEL token องค์กรก็สามารถออกแบบการจัดการ ที่สร้างแรงผลักดันให้พนักงานช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน, การกระตุ้นยอดขาย, การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร, เสริมสร้างความเป็นทีม, ลดอัตราการลาออก, ออกแบบกิจกรรมที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดึงดูด Talent ใหม่ที่มีศักยภาพเข้าทำงานกับองค์กร เพราะ XWEL Token โดย WellExp จะทำให้การทำงานในทุกวันนั้นมีคุณค่า และได้รับรางวัลตอบแทนทันทีที่งานนั้นสำเร็จ รวมถึงได้รับมูลค่าเพิ่มขึ้น และโอกาสทางการเงินจากการที่ XWEL token เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล 

XWEL Token ผ่านแพลตฟอร์ม WellExp รวมพันธมิตรแบรนด์ดังทั่วไทย

Wellexp แพลตฟอร์ม ได้เชื่อมต่อพันธมิตรแบรนด์ดังทั่วไทยเข้าร่วมไว้มากมาย จากหลากหลายธุรกิจ เช่น Aurora, Shopee, Grabfood, FoodPanda, Central Group, Lotus Starbucks, Gettgo, Agoda, EveandBoy, PT Station ทำให้เกิดการใช้งาน และมี Use Cases มากมาย ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการได้เป็นเจ้าของ Gold NFTs ที่สามารถนำไปแลกเป็นทองคำจริงได้ที่ Aurora ทุกสาขา

ทั้งยังครอบคลุมสวัสดิการทุกด้านของวิถีชีวิตทั้ง 1)Investment , 2)Wellbeing , 3)Self-development , 4)Insurance , 5)Beauty and Fitness , 6)Foods and Beverages , 7) Shopping, 8)Entertain and Travel

WellExp สามารถใช้งานสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Mobile Application โดยพันธมิตรที่เข้าร่วมยังได้สร้าง Brand Awareness เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงคนจำนวนมาก จึงสามารถก่อให้เกิดกิจกรรม และสิทธิประโยชน์ได้อีกหลากหลายในอนาคต

WellExp Feature เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงานได้ง่ายขึ้น  

WellExp ยังเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้กับองค์กรได้มีปฏิสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ที่สามารถเลือกส่งข้อมูล ข่าวสาร หรือคลิปวิดีโอ ถึงพนักงานเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล หรือส่งถึงทุกคนในองค์กรภายในคราวเดียว

สามารถออกแบบภารกิจส่งเป็น Quest ให้พนักงานได้ทำในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือเสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน โดยมีแรงจูงใจเป็นรางวัลในรูปแบบ XWEL Token ซึ่งนำไปปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย เช่น ต้อนรับพนักงานใหม่ (Onboarding), อบรมให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง (micro-learning program), ช่วยแชร์แคมเปญ หรือไลฟ์ของสินค้าไปบนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

WellExp เชื่อว่าการยกระดับแพลตฟอร์มระบบ Employee Loyalty Rewards ด้วย XWEL Token ในครั้งนี้ จะช่วยให้หลายองค์กรได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปในโลกดิจิทัลที่จะเข้ามา Disruption ธุรกิจ และโลกการทำงานในอนาคตนับจากนี้ และ XWEL Token จะเป็นรางวัลเติมเต็มกำลังใจในการทำงาน ทำให้บรรยากาศการทำงานมีความสนุกสนาน ท้าทาย และ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่จะมาเปลี่ยนการทำงานในทุกวัน ให้เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกนาที 

ในโอกาสพิเศษนี้ บุคคลทั่วไป ก็สามารถเป็นเจ้าของ XWEL Token ได้ โดยติดตามข่าวสารจาก XWEL ได้ทุกช่องทาง

Website : https://xwel.io หรือ https://xwel.wellexp.co

Facebook Group : https://lnkd.in/gMnUZd2r

Line OA : https://lin.ee/ZisuvGB

Twitter : https://lnkd.in/ghky45ha

Telegram Announcement : http://t.me/WELLEXP

Youtube : https://lnkd.in/gVQpebm3

วันนี้ XWEL Token ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ กับกิจกรรม Airdrop สุ่มแจกมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ที่นี่ https://lnkd.in/g6Kc5WGF

Related Posts