สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่ เดินหน้าให้ความรู้การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลกับคนไทยท่ามกลางกระแส Technology Disruption

โดย SM1984

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่เดินหน้าวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกต้องกับคนไทยพร้อมเป็นแกนกลางระหว่างผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนให้วงการฯสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไทย บิทแคสต์ จำกัด ในฐานะนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย กล่าวว่าสมาคมฯได้มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นกรรมการบริหารชุดใหม่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจหลักของสมาคมฯในการให้ความรู้และความเข้าใจในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกต้องกับคนไทย

“ปัจจุบันอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมาก มีเทคโนโลยีและรูปแบบการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้ด้านการลงทุนกับผู้ลงทุนไทยให้สามารถลงทุนได้ถูกทางและไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกหลวงซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามเทคโนโลยีใหม่ที่บางครั้งผู้ลงทุนหน้าใหม่อาจจะตามไม่ทันซึ่งกรรมการบริหารทุกคนของสมาคมล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะนำพาวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงได้”

กรรมการบริหารของสมาคมประกอบด้วยนายนเรศ เหล่าพรรณราย แมชชั่น เวลท์ จำกัด เลขาธิการสมาคม ,กานต์นิธิ ทองธนากุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่เหรัญญิกสมาคม ,พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บล็อกเชน-รีวิว จำกัด ,อมรเดช คีรีพัฒนานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด และ นายพิริยะ สัมพันธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฉลกดอทคอม จำกัด

ที่ปรึกษาสมาคม ประกอบด้วย นายสัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด ,นายนที เทพโภชน์ ประธานกรรมการ บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด ,นายณัฏฐพลอัศวชมพูนุช ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ประจำสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ,นายอัครเดชเดี่ยวพานิช ประธานกรรมการ บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด

และ นางสาวนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล CEO and Founder บริษัท Nilventure

ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯประกอบไปด้วยสมาชิกสามัญจำนวน 6 ราย ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำอย่าง Kubix บริษัทลูกในเครือธนาคารกสิกรไทย Bitazza Zipmex Kulap และ Upbit ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. รวมถึง Atato บริษัทด้านบล็อกเชน สัญชาติฝรั่งเศส ที่ได้ทำการยื่นใบสมัครและรับการอนุมัติจากสมาคมอย่างเป็นทางการแล้ว

สมาคมฯยังเปิดองค์กรธุรกิจ หน่วยงานด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมาสมัครเป็นสมาชิกสามัญอย่างต่อเนื่อง โดยสิทธิที่จะได้รับคือการได้รับข้อมูลจากการประชุมประจำเดือนของสมาคมฯ สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีโดยมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม เลือกตั้งกรรมการบริหารตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ยังขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือต้องการสมัครในนามส่วนตัวอย่างเช่น สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล นักพัฒนาซอฟท์แวร์ ฯลฯ สมัครเข้ามาเป็น Contributors เพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ให้อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเติบโตไปได้โดยดึงให้ทุกคนในวงการเข้ามามีส่วนร่วมไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ดำเนินธุรกิจเท่านั้น

โดยผู้ที่สมัครมาเป็น Contributors จะได้รับข้อมูลการประชุมของสมาคมฯรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สมาคมฯจัดขึ้น แต่ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้หาก Contributors ที่มีกิจกรรมกับทางสมาคมฯอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสามัญในปีถัดไป

สำหรับกิจกรรมสำคัญของสมาคมนั่นคืองาน Blockchain Thailand Genesis ซึ่งเป็นอีเว้นท์ประจำปีที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้ความรู้และอัพเดตสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับโลก ปีนี้ยังคงมีการจัดงานเช่นเดิมโดยปรับเป็นรูปแบบการสัมนาออนไลน์เต็มรูปแบบ คาดว่าจะดำเนินการจัดงานภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจะทำการเปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะเป็นผู้รวมจัดงานดังกล่าวกับทางสมาคมฯในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้

“ประเทศไทยถือว่าอยู่ในจุดที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ด้วยการที่มีกฎหมายรองรับและกำกับดูแลอย่างชัดเจนเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตลอดจนนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีความสามารถในด้านบล็อกเชนจำนวนมากและเป็นตลาดที่มีนักลงทุนบุคคลและปริมาณซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค สมาคมฯมีความเชื่อว่าหากคนในวงการมีความร่วมมือกันจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ได้” นายศุภกฤษฎ์ บุญสาสตร์  นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย กล่าวทิ้งท้าย

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยคนไทยสนใจลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีมากขึ้น 52% ผลตอบแทนสูงจูงใจ

Related Posts