Cryptomind

Cryptomind กาง Roadmap 5 ปี ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมคริปโทฯ ผลักดันสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเติบโตบนเวทีโลก

โดย Admin .

Cryptomind พร้อมลุยตลาด Bull Run ซุ่มวิจัยพัฒนาแนวทางธุรกิจที่หลากหลาย สร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ต่อยอดเป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมคริปโทฯ ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ 3cs ชุมชน (Community) การมีส่วนร่วม (Contribution) และความมั่นใจ (Confidence) ผลักดันให้ สินทรัพย์ดิจิทัลของไทยเติบโตบนเวทีโลก

นายอัครเดช เดี่ยวพานิช ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า แม้ว่าอุตสาหกรรมคริปโทฯ จะประสบกับภาวะตลาดหมีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบเชิงลบต่อหลากหลายบริษัท แต่ Cryptomind ยังยืนยันความเข้มแข็งขององค์กร ด้วยความ สามารถในการปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ของตลาดอย่างไร้รอยต่อ โดยในช่วงภาวะตลาดหมีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนา และการทดลองแนวคิดทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้พร้อมอย่างเต็มที่ สำหรับการสร้างผลกำไรครั้งใหญ่ในภาวะตลาดขาขึ้นครั้งต่อไปในปี 2024

Cryptomind พร้อมเดินหน้าสร้างแรงผลักดันอย่างมีนัยสำคัญด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนเหมาะสำหรับ ตลาด Bull run ถือเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่น่าจับตาในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งบริษัทจะใช้ประโยชน์จากธุรกิจ หลากหลายที่ได้พัฒนามา ให้เกิดศักยภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มจากเครือข่ายอันกว้าง ขวางที่สร้างและขยายมาตลอดหลายปี

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : สร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดิจิทัลระยะยาวผ่าน Merkle Capital

ในปีนี้ บริษัทพร้อมเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ “3Cs” ได้แก่ Community (ชุมชน) คือรากฐานที่บริษัทวาง ตำแหน่งขององค์กรไว้ในฐานะผู้นำตลาดมาตั้งแต่ก่อตั้ง เราคือผู้สรรค์สร้าง ส่งเสริมชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างความตื่นรู้ มอบความรู้ เพื่อที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงโลกสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ผ่านงาน “Blockchain Thailand Genesis” สู่ “Thailand Blockchain Week” ประสบความสำเร็จในการสร้างให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับ Web3 และคริปโทฯ ครอบคลุมชุมชนนักลงทุน, NFT และนักพัฒนาที่หลากหลาย

Contribution (การมีส่วนร่วม) นำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกครอบคลุมทุกแง่มุม ทั้งด้านโปรดักส์, โทเคน, การระดมทุน และการตลาด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งช่วยออกแบบและให้คำ ปรึกษาเพื่อให้ Web3 Founders สามารถปั้น Unicorn ได้สำเร็จ พิสูจน์ได้จากโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่บริษัทให้คำ แนะนำดูแล ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ในโลกที่เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่าง รวดเร็ว มีเทรนด์ใหม่ ๆ เข้ามาอยู่เสมอ  Cryptomind จึงถือเป็นส่วนที่สำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ให้กับโปรเจกต์ต่าง ๆ ในการก้าวไปสู่ระดับโลก และสร้างผลตอบแทนมหาศาลจากตลาดคริปโทฯ ได้

Confidence (ความมั่นใจ) คือแนวทางของบริษัทในการนำโอกาสด้าน Web3 ไปสู่ผู้คนในวงกว้าง มากขึ้นผ่านธุรกิจของบริษัทในฐานะสถาบันการเงิน บริการให้คำปรึกษาและการจัดการสินทรัพย์ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ระดับสถาบันให้กับนักลงทุนที่ต้องการความอุ่นใจ ซึ่งบริษัทมีความภูมิใจที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” (Digital Asset Fund Manager) รายแรกภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงาน ก... และมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำตลาด ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและบริการชั้นนำ ผสมผสานธุรกิจหลักที่มั่นคง พร้อมกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตเพื่อคว้าศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคริปโทฯ  ทำให้เราพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน Web3 ในเอเชีย

บริษัทวางเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายในอุตสาหกรรมคริปโทฯ อาจเป็นแนวคิดที่ดูไม่ เป็นไปตามแบบแผนดั้งเดิม เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของตลาดและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจในแวดวงนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คิดค้นกลยุทธ์เพื่อท้าทายกรอบความคิดเดิม ๆ นี้ขึ้นมา โดยโมเดลธุรกิจของบริษัทถูก วางโครงสร้าง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เน้นการเติบโต กลุ่มธุรกิจหลักที่สร้างรายได้มั่นคง และคลังสินทรัพย์

Growth Avenues (ช่องทางการเติบโต) หมายถึง กลยุทธ์ธุรกิจเฉพาะทางที่องค์กรสามารถใช้เพื่อ เพิ่มรายได้อย่างก้าวกระโดดโดยอาศัยการจับเทรนด์ตลาดและโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรม ช่องทางการเติบโต อาจรวมถึงการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การเปลี่ยนฐานลูกค้า หรือการใช้ เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะทำให้องค์กรได้มีโอกาสทวีคูณในเชิงมูลค่า เช่น การรับเหรียญคริปโทฯ จากโปรเจกต์เป็นผลตอบแทนในช่วงที่โปรเจกต์ยังมีมูลค่าทางตลาดที่ต่ำ ซึ่งเป็นโอกาสการสร้างรายได้ มหาศาล ที่มีเฉพาะในอุตสาหกรรมคริปโทฯ

Established Income Generators (แหล่งทำเงิน) เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง มีการเติบโตอย่างมั่นคง หรือมีความเสถียรในทุกสภาวะตลาด แหล่งทำเงินเหล่านี้สร้างรายได้และกำไรสูง สำหรับองค์กรโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนัก ธุรกิจมักใช้เงินที่ได้จากแหล่งทำเงินเหล่านี้เพื่อสนับสนุนช่องทาง การเติบโตหรือลงทุนในโอกาสใหม่ ๆ

Crypto Treasury (คลังเงินคริปโทฯ) บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด นำทรัพย์สินของบริษัท ฝั่ง Growth Avenues ที่มีโอกาสได้จากเหรียญโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จ มาบริหารความเสี่ยงและ ขยายการลงทุน โดยตั้งเป็น Crypto Treasury เพื่อหาผลตอบแทนต่อไปในโลกคริปโทฯ เช่น Node staking, Defi Farming, etc. ซึ่งบริษัทมีการบริหาร Crypto Treasury ให้เหมาะกับทุกสภาวะตลาด และทำให้บริษัท นั้นเข้มแข็งในระยะยาว และสามารถเปรียบมูลค่าบริษัทเสมือน Index ของโลกคริปโทฯ ได้

ด้านนายสัญชัย ปอปลี ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า ภายในเวลา 3 – 5 ปี Cryptomind Group จะก้าวขึ้นสู่การเป็นดัชนีมูลค่าของ อุตสาหกรรมคริปโทฯ ธุรกิจของเราไม่ได้เพียงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสร้างกำไรจากภาวะตลาดขาขึ้น และสร้างรายได้ที่มั่นคงเท่านั้น แต่ยังได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนอันแข็งแกร่ง และโอกาสที่หาได้ยาก จากตลาดเงินทุนที่เกิดจากเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต ล่าสุดทางบริษัทฯ สามารถระดมทุน (Serie-A Funding) ได้กว่า 120 ล้านบาท จาก Beacon Venture Capital บริษัทเงินร่วมทุนของธนาคารกสิกรไทย รวมทั้ง Aviary Asia Capital และ Hashkey โดยมีแผนจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมั่นคงต่อไป

อนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยและตลาดโลกมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งเราเชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะข้ามพรมแดนทางการเงินช่วยให้ประเทศไทยเติบโตบนเวทีโลกเราเห็นภาพสตาร์ทอัพไทยสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกในขณะเดียวกันโปรเจกต์ต่างประเทศก็เริ่มให้ความสนใจกับชุมชนไทยมากขึ้นที่สำคัญที่สุดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลดปล่อยศักยภาพนักลงทุนไทยโดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกผ่านโทเคนซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน

Cryptomind ในฐานะบริษัทไทย ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อคว้าโอกาสใน ตลาดโลก รวมไปถึงเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่น โดยมีแนวคิดคือการให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและ ต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อตลาดพัฒนาขึ้น บริษัท เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ สำหรับผู้ใช้ นักลงทุน และนักพัฒนาจากทั่วโลก

นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวว่า ตลาดคริปโทฯ กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในแง่ของมูลค่าตลาดและ จำนวนผู้ใช้งาน สถาบันการเงินเริ่มให้ความสนใจและลงทุนในคริปโทฯ มากขึ้น กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโท เคอร์เรนซีเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น โดย Bitcoin ยังคงเป็นเหรียญหลัก ได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะสิน ทรัพย์สำรอง Ethereum เติบโตอย่างแข็งแกร่ง Ethereum 2.0 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ DeFi บน Ethereum ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว Altcoins มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีโปรเจคต์ Blockchain ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่า เชื่อถือ เนื่องจากตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังมีความผันผวนและมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรลงทุนด้วยความ ระมัดระวังและควรเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าว Merkle Capital คือ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

ในปีนี้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ถือเป็นปีที่ดีในการแบ่งสัดส่วนมาลงทุนใน ตลาดคริปโทฯ แต่การจะประสบความสำเร็จในตลาดที่ผันผวนนี้นั้น จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและการ จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเข้าใจดีถึงความท้าทายเหล่านี้ และพร้อมที่จะช่วยให้นักลงทุน บรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยบริการจัดการกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุม

Merkle Capital มีทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง พร้อมนำ เสนอกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกรูปแบบ โดยการลงทุนของ บริษัทขับเคลื่อนด้วยการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด มีมาตรฐานการรักษาความ ปลอดภัยระดับสถาบันเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล มีระบบตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (...) อย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้

**คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและ สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Related Posts