Future Trends

บทสรุปเทรนด์ที่น่าจับตา จากเวที FUTURE TRENDS AHEAD SUMMIT 2024 โอกาสและความท้าทาย ของธุรกิจเพื่อรับมือกับอนาคต

โดย Admin .

Future Trends ผู้นำด้านการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ได้หยิบ Knowing the Future, Be The Winners of Tomorrow มาเป็นแนวคิดหลักของการจัดงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 ในปีนี้ สำหรับเวทีเสวนา Future Trends Ahead Summit 2024 ที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายวงการมาร่วมอัปเดตเทรนด์ในมิติต่างๆ นั้น ธนโชติ วิสุทธิสมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไลค์มี จำกัด และผู้ก่อตั้ง Future Trends ได้กล่าวว่า งาน Future Trends Ahead Summit 2024 ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเวทีของการอัปเดตและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มในอนาคตที่จะมาพร้อมกับโอกาสและความท้าทาย ซึ่งภาคธุรกิจจะต้องตระหนักและเตรียมพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะมีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนะทักษะ องค์ความรู้ที่จำเป็นในอนาคต ทั้งต่อระดับบุคคล องค์กร ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยมีข้อสรุปที่น่าจับตามองจากผู้เชี่ยวชาญที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ 

 เริ่มจากการการฉายภาพใหญ่ของ Economic Trend โดย ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในประเด็น ธุรกิจโอกาสและความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก 2024 มีแนวโน้มสำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่เติบโตสวนทางกันคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวในปีนี้และจะฟื้นตัวในปีหน้า ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐผู้นำโลกตะวันตกกลับแข็งแกร่งกว่าที่คาด ในขณะที่เศรษฐกิจแดนมังกรที่เคยผงาดกลับชะลอตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงนับเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ เช่นเดียวกับการเมืองระหว่างประเทศที่กลายเป็นประเด็นที่มีความไม่แน่นอน ดร.พิพัฒน์ เผยอีกว่า 60% ของประเทศทั่วโลกจะมีการเลือกตั้งในปีนี้ ซึ่งน่าจับตาสหรัฐอเมริกามากที่สุด เพราะเป็นตัวแปรที่จะกำหนดทิศทางของปัญหาสงครามการค้า เงินเฟ้อ เพดานภาษี ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวอย่างช้า ๆ 

สำหรับ Urban Trend คุณณัฐวุฒิ กุลแก้ว นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ได้มองภาพอนาคตประเทศไทยในปี 2050 จากงานวิจัย Future of Urbanization โดย Future Tales LAB by MQDC และ ARUP โดยมีฉากทัศน์ที่น่าสนใจ อาทิ Technotopia เมืองแห่งเทคโนโลยี เมืองแห่งเทคโนโลยีขั้นสูง มีการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ Transforming Lifestyle เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเพื่อสุขภาพในระยะยาว โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ได้แก่ การเลือกฉากทัศน์อนาคตที่สอดคล้องกับจุดแข็งทางธุรกิจ การทำความเข้าใจศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร และการให้ความสำคัญกับการบริการจัดการความเสี่ยง

ในส่วนของ Technology Trend คุณเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้แชร์ประสบการณ์การ Transformation องค์กรในยุค AI First โดยให้ข้อสังเกตว่า แม้ช่วงเวลานี้จะเป็นยุคของ               AI everything everywhere all at once ก็ตาม แต่สิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human First ถ้าต้องการให้ AI เป็นเทคโนโลยีที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ให้ตระหนักว่าผู้ผสาน Machine learning,  AI และ Big Data คือมนุษย์นั้นเอง 

ด้านคุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย นักวิจัยการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ได้สรุป Investment Trend ในยุคที่เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตต่ำ ผู้ประกอบการและนักลงทุนควรคำนึงทั้งปัจจัยหนุนได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว อัตราดอกเบี้ยทรงตัว ราคาหุ้น นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน ไปจนถึงปัจจัยกดดัน อาทิ เศรษฐกิจโลกและจีนชะลอตัว ตลาดการเงินโลกมีความเสี่ยง โดยเทรนด์ในอนาคตจะเป็นการลงทุนระยะยาว 20-30 ปี ประกอบไปด้วย Wellness Tourism หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม การลงทุนใน Digital Assets ที่เริ่มมีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้นหลังผ่านกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซอฟท์แวร์ Data center ยังคงน่าสนใจจากการก้าวสู่ AI Era นอกจากนี้ ในกลุ่มของ Sustainable ไม่ว่าจะเป็น EV หรือพลังงานหมุนเวียน ล้วนเป็นเทรนด์การลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

ความยั่งยืนกลายเป็นสิ่งที่คนเริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้น จากปัญหาภาวะโลกร้อนที่จะนำไปสู่ภาวะโลกรวน ปัญหามลพิษ ไปจนถึงผลกระทบร้ายแรงต่อสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Triple Planetary Crisis               ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้กล่าวถึง Sustainability Trend และความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ที่ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจเพื่อสร้างกำไรและดูแลโลกไปพร้อมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals 2030 (SDGs) โดยเน้นหลักการกระดุม 3 เม็ด ได้แก่ Act to Reduce Harm การตรวจสอบว่า สิ่งที่ตนเองทำไปนั้นได้สร้างผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่อย่างไร Benefit Stakeholders สิ่งที่ทำเป็นประโยชน์ต่อคนทำงาน ชุมชน คนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ Contribute to Solutions หรือการที่บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเอง 

สำหรับผู้บริโภค แน่นอนว่าผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Consumer Trends เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ คุณรัชดา อภิรมย์เดช ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THINK NEXT ASIA ได้เผยสถิติที่น่าสนใจว่า ผู้บริโภคกว่า 80% คาดหวังว่า AI จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการเชิงลึกในระดับบุคคลได้ อย่างไรก็ตามคนไทยกว่า 69% ยังมีความกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานภาคปฏิบัติและมีความกังวลต่อการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของ Mis-information ที่ใช้ AI Generate ขึ้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Artificial intelligence จะมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค BI Beneficial intelligence ที่จะสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาล

แน่นอนว่า เมื่อมีผู้บริโภคย่อมมีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับ Marketing Trend นั้น ดร.เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด  ได้เผยว่ายุคนี้เป็นยุคของ Marketing 6.0 ที่เข้าสู่ Marketing in the Metaverse ตั้งแต่ปี 2023 ในมุมของ Business Technology การตลาดยุคนี้จะครอบคลุมทั้ง B2B, B2C และ B2G โดยเทรนด์การตลาดจะเกิดขึ้นทั้งบน online และ offline ซึ่งจะมี Blur the line กันมากกว่ายุคที่ผ่านมา มีการผสานพลังการตลาด (Marketing combination) ที่จะนำไปสู่การ Personalization ส่งผลต่อการเกิด Mindful Marketing ในที่สุด ควบรวมไปกับ MarTech Trends เทรนด์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดและธุรกิจเพิ่มมากกว่ายุคที่ผ่านมา 

ด้าน คุณจิตติพงค์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association) กล่าวถึง  3 องค์ประกอบหลัก ของ MarTech ที่จะมีอิธิพลมากขึ้นในอนาคต ได้แก่ Hardware Software และ AI Capability ดังนั้นทักษะสำคัญของพนักงานในศตวรรษที่ 21 จึงเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับ Future of Work Trend ที่  คุณโอชวิน จิรโสตติกุล ประธานกรรมการบริหาร FutureSkill กล่าวถึงเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น คือการ อัพสกิล รีสกิล บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมได้แก่ Big Data, Data Analytic และ AI องค์กรที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หรือพนักงานในองค์กร ย่อมจะขับเคลื่อนได้เร็วกว่า ไกลกว่า และประสบความสำเร็จมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ผู้นำองค์กรเอง จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง 

สำหรับ Leadership Trend นั้น คุณชนาทิพย์ วูวงศ์ ที่ปรึกษา Kincentric เผยว่า นอกจากการบริหารงานที่ควรมีความยืดหยุ่นสูงแล้วนั้น ผู้นำองค์กรต้องตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการทำงานและปรับจากการสั่งงานจากบนลงล่างเป็นแนวราบ กระจายให้ผู้รับผิดชอบอย่างเสมอภาค CEO ที่จะประสบความสำเร็จในยุคนี้ มีหลักการ 5 ประการที่ควรยึดมั่น ได้แก่ การนิยามความสำเร็จแบบใหม่ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขยายเครือข่าย Ecosystem การสร้างผลลัพธ์ด้วยความยืดหยุ่นและให้อำนาจแก่ทีม และที่สำคัญควรตื่นตัวตลอดเวลา

สำหรับ Digital Business Trend คุณวุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาตี๋ มีเดีย จำกัด และ บริษัท เวก้า  ครีเอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของช่อง ‘อาตี๋รีวิว ได้หยิบยกประสบการณ์การไปเยือนเมืองจีน โดยเผยว่า 3 Pillar Marketing ที่สำคัญ และเชื่อมโยงกันคือ Social Commerce Affiliate และ Live Commerce จะกลายมาเป็นช่องทางหลักที่สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนไทย ถ้าไม่อยากตกขบวนควรเร่งเรียนรู้และเปิดโอกาสการเติบโตด้วยการพัฒนาทักษะเหล่านี้ และในส่วนของ Global Business Trend คุณบุญชัย ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปันได้ จำกัด คาดการณ์ถึง การเติบโตของ E-Commerce  Ecosystem ในจีน ประกอบไปด้วย Trade, Trend and Technology ในปี 2024 จะเป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลกระทบ และทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหภาคระดับโลกต่อไป 

การจัดงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 เป็นการผนึกกำลังของ Future Trends และพันธมิตร ได้แก่ Future Skill for Business, SUPALAI, heygoody โดย เงินติดล้อ, Storied Place, CP All, Oke Oke, KOI Thé และThe Garden Eden ซึ่งทุกภาคส่วนเชื่อว่าเทรนด์แห่งโลกอนาคตทั้งหมดนี้ จะเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่จะช่วยติดปีกให้แก่ทั้งระดับผู้นำองค์กรไปจนถึงพนักงานที่จะร่วมมือกันผลักดันทุกเป้าหมายขององค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/futuretrends.th  

 

Related Posts