กลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger M-T1

ตั้งเป้าทำกำไรสินทรัพย์ดิจิทัล 30% ภายใน 6 เดือนด้วยกลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger M-T1

โดย Admin .

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปี 2024 Merkle Capital จึงได้เปิดตัว กลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger M-T1 ตั้งเป้าทำกำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัล 30% ภายใน 6 เดือน เปิดให้ลงทุนช่วงวันที่ 8-15 กันยายน 2566

Merkel Capital คือใคร??

บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ถือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Management) แห่งแรกและรายเดียวของประเทศไทย อยู่ภายใต้เครือบริษัท Cryptomind Group ปัจจุบันได้เสนอขายกลยุทธ์จัดการเงินทุนมาแล้ว 6 กลยุทธ์

โดยมีผู้บริหารระดับสูงคือนายอัครเดชเดี่ยวพานิชประธานกรรมการ Cryptomind Group และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมอร์เคิล แคปปิตอลและนายกานต์นิธิ ทองธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน Merkle Capital และผู้ก่อตั้งเพจ Kim DeFi Daddy และ Bitcoin Addict Thailand 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Merkel Capital ได้ที่ลิงค์นี้

Trigger M-T1 มีการบริหารจัดการเงินทุนอย่างไร

กลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger M-T1 จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 5 เหรียญหรือโทเคนดิจิทัล ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลงทุนได้ต้องอยู่ใน 50 อันดับแรกตามมูลค่าของตลาดอ้างอิงจากเวบไซต์ Coinmarketcap  โดยจะมีการลงทุนใน Bitcoin สัดส่วน 50% ตามด้วย Ethereum 30% และ Arbitrium 5% และที่เหลืออีก 15%

Trigger M-T1

เป้าหมายของ Trigger M-T1 จะยกเลิกกลยุทธ์เมื่อมูลค่าการลงทุนของกลยุทธ์เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 30% จากมูลค่าการลงทุนตั้งต้นของกลยุทธ์ และคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุน โดยภายในระยะเวลา 6 เดือนแรก (ครบกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2567) ผู้ลงทุนจะไม่สามารถลดทุน และ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่นได้

ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายเลิกกลยุทธ์เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกลยุทธ์ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนดและการจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ผ่านผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่การลงทุนในกองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงจากการจัดการเงินทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนหรืออาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมด

รายละเอียดการลงทุน

เปิดให้ลงทุนช่วงวันที่ 8-15 กันยายน 2566 เท่านั้น โดยลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยบริษัทฯจะเริ่มจัดการเงินทุนในวันที่ 15 กันยายน 2566 และแสดงจำนวนมูลค่าการลงทุนในระบบภายใน 18.00.ในวันดังกล่าว ภายหลังสิ้นสุดวันเปิดให้ลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถลดทุน และ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่นได้

Trigger M-T1 2

หากผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลา 6 เดือนบริษัทจะดําเนินการแจ้งผู้ลงทุนทาง E-mail และดำเนินการเลิกกลยุทธ์ ภายใน 1 วันทำการ และคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนภายใน 2วันทำการ

กรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลา 6 เดือน บริษัทจะดําเนินการแจ้งเตือนผู้ลงทุนทาง E-mail ก่อนครบกำหนดระยะเวลา Lock-up Period 6 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2567) 5 วันทำการ

และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา Lock-up Period 6 เดือน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง E-mail ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ลงทุนแสดงความประสงค์ ลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่น และ/หรือ  ลงทุนในกลยุทธ์ M-T1 ต่อไปจนกว่ามูลค่าการลงทุนในกลยุทธ์ M-T1 เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 30% ของมูลค่าการลงทุนตั้งต้น

ผลตอบแทนสุทธิของ Trigger M-T1 จะรวมค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเงินทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1.5% และ ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกลยุทธ์รายปี (% ต่อปีของมูลค่าการลงทุน) 2.00%

Trigger M-T1

ผู้สนใจลงทุนต้องทำอย่างไร

Trigger M-T เปิดให้ลงทุนช่วงวันที่ 8-15 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯจะเริ่มจัดการเงินทุนในวันที่ 15 กันยายน 2566 และแสดงจำนวนมูลค่าการลงทุนในระบบภายใน 18.00 . ของวันที่ 15 กันยายน 2566

ผู้สนใจลงทุนและต้องการคำแนะนำและการดูแลจาก Ricco Wealth จะได้เข้ากลุ่มพิเศษที่จะอัพเดตสถานการณ์การลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิดโดยแอด LineOA: Ricco Wealth มาพูดคุยสอบถามกันได้

Related Posts