Sinwattana จัดงาน Global Investor Exchange Forum 2023

Sinwattana จัดงาน Global Investor Exchange Forum 2023 สนับสนุนสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไทยระดมทุน Crowdfunding

โดย Admin .

ในเมื่อประเทศไทยมีทรัพยากรที่สามารถหล่อเลี้ยงความเป็นวัฒนธรรมและมีงานนวัตกรรมที่คอยแก้โจทย์ปัญหาของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอด จึงพบว่าการศึกษาโครงสร้าง และวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจุดประกายผู้ประกอบการไทยที่มุ่งสู่ตลาดโลก โดยนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเปิดโอกาสและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจไทยกับนักลงทุนในตลาดโลก ผ่านสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจ Startups/SMEs ด้วยกลไกคราวด์ฟันดิง Crowdfunding จะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ และจะช่วยกระจายอำนาจออกสู่รายย่อยได้มากขึ้น

คุณฮองซิน เควก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ Sinwattana เผยว่า ประเทศไทยมีความสามารถที่แพร่หลายอย่าง เช่น บุคลากรที่ชำนาญ ฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง และความพร้อมทางดิจิทัล ทำให้เพิ่มคุณค่าและสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญ 

Sinwattana

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startups และ SMEs ไทยที่พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2030 เพื่อเป็นตัวอย่างในการเชื่อมโอกาสในการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มสินวัฒนา คราวด์ฟันดิง และการส่งเสริมการลงทุนผ่านการต้อนรับการลงทุนต่างประเทศเข้าสู่ธุรกิจในประเทศไทยและเติบโตในระดับสากลอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (Investment Incentives) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเราก็ได้ใช้สะพานเป็นแนวคิดหลักของ GIXF เพื่อช่วยให้บรรลุกรอบวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อโอกาส เพื่ออนาคตที่อันใกล้คุณฮองซิน กล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง : เปิดตัว CCC Academy หลักสูตรให้ความรู้และส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนครั้งแรกของไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนชั้นนำรวมถึงบริษัทบล็อกเชนระดับโลก

งานนี้เป็นประสบการณ์การรวมตัวที่ไม่เหมือนใคร! ด้วยการสนทนาที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและการเชื่อมต่อเปิดกว้าง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวคิดของ ตามแนวคิดของ Bio-Circular-Green Economy โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น

ด้วยการใช้เทคโนโลยีการระดมทุนคราวด์ฟันดิงเป็นเครื่องมือ งานนี้จะสร้างประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันและในธุรกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ให้มีความแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

ในระหว่างเวลา 5 วัน งานนี้มุ่งหวังที่จะสร้างการเชื่อมโยงเครือข่าย เฉพาะกับผู้ประกอบการไทยและนักลงทุนในตลาดโลก ซึ่งก่อนวันจัดงานจะมีโปรแกรม Workshop บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงที่มาจากต่างแดน รวมถึงการเชื่อมธุรกิจไทยสู่ Global Showcase ในต่างประเทศ เพื่อตอกย้ำเป้าหมายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ Startups & SMEs ไทยที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการดำเนินชีวิตที่มีความท้าทายและการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาคุณฮองซิน กล่าวเพิ่มเติม 

พบกับ 150 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ และมีมากกว่า 100 บริษัทที่เปิดระดมทุน

งานนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์การมหาชน และยังมีนักธุรกิจและผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมกว่า 150 ท่านมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์

โดยหัวข้อเสวนาตลอด 3 วัน จาก 150 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ ตามกรอบวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่

 • Inspire: พบกับเหล่าผู้นำ ผู้บริหาร ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้โลกธุรกิจและการลงทุนเปลี่ยนไป
 • Innovate: ได้เห็นเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดกับเราในอนาคตอันใกล้จากผู้ประกอบการนวัตกรรมและนวัตกรรุ่นใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงโอกาสในทางธุรกิจ
 • Impact: ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยไปข้างหน้า อันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • Invest: เล็งเห็นปัจจัยสำคัญต่าง เพื่อขยายโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน นำไปสู่การลงทุนที่ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสให้เงินงอกเงยในเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ผ่านการมีส่วนร่วมในมิติการลงทุนด้วยคราวด์ฟันดิงในธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก และตรวจสอบโดย Sinwattana Crowdfunding platform

Sinwattana

และโชว์เคสธุรกิจที่เปิดระดมทุนจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 7 ด้าน ได้แก่

1) ด้านแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Finance)

2) ด้านการเกษตรและอาหาร (Agricultures and Food)

3) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment)

4) ด้านกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Green and Sustainability)

5) ด้านสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ (Health and Wellness)

6) ด้านสื่อและดิจิทัล (Digital and Media)

7) ด้านการสร้างเมืองที่น่าอยู่ (Community Development)

นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะไขรหัสความสำเร็จโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต และอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ก็ยังพบกับสนุกกับกิจกรรมที่เรามอบให้แต่ละวันได้แก่ Pitching Stage, Investment Games, Business Matching, Investors Meet Investors, Global Cruise Networking, Thai Gastronomy Showcase, Happy Spirit Time พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังมากมาย

สำหรับ Workshop ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ เราออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับ Startups & SMEs ในทุกระดับซึ่งจะเจาะลึกหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ:-

 • Sustainability Growth Branding โดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ที่ปรึกษา GIXF 2023, Global Chair, Brand Creation & Marketing Wing แห่ง G100 ผู้อํานวยการประจําประเทศไทย แห่ง Sustainable Brands Thailand, ผู้ก่อตั้ง พอแล้วดี (PorLaewDee)
 • Basics of Marketing and Brand Strategy for Social Impact Entrepreneurs, โดย Prof. Dr. Tijs Timmerman, Utrecht University of Applied Sciences & Founding Partner at The Brand Faculty
 • Capital Structure & Valuation โดย คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
 • Impactful Investment Choice โดย Mr. Jones Liew, CEO and Founder of Global Wealth & Joy
 • Successful Franchise โดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (เซ็ธ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด
 • Unleashing your rebel talent: how to become a successful innovator, โดย Ms. Simone Van Neerven, Founder of reBELLA, Channel Consultant from the Netherlands
 • และอื่นๆอีกมากมาย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop จะได้รับประสบการณ์ที่สร้างความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในธุรกิจ ทั้งจากเรื่องนวัตกรรมไปจนถึงการตลาด การสร้างแบรนด์ และการระดมทุน รวมถึงข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้คุณแตกต่างในตลาด และเรียนรู้วิธีระดมทุนอย่างสำเร็จเพื่อสนับสนุนการเติบโต

Global Investor Exchange Forum จะจัดขึ้นใน 28-30 .. นี้ ณ ศูนย์ฯสิริกิติ์ และ 1-2 .. นี้ ที่ ภูเก็ต ลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานที่เว็บไซต์ gixf.sinwattana.com

** พิเศษสุดเมื่อกรอกรหัส gixfa-phc78 ลงในช่อง Coupon Code จะได้รับส่วนลด 5% ของราคาบัตรเข้างาน**

เกี่ยวกับสินวัฒนา

Sinwattana Crowdfunding เป็นผู้นำในการระดมทุนแบบ Equity Crowdfunding ในประเทศไทย โดยได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SEC) ตั้งแต่ปี 2018 พวกเรามุ่งเน้นที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่โดยการสร้างโอกาสให้กับบริษัทที่เปิดระดมทุนผ่านเครือข่ายพันธมิตร พวกเรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ BCG, SDGs และ ESG วัตถุประสงค์ของเราคือการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกนี้ได้ ตามความเชื่อของเราที่ว่า “Funding Together!” เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนสู่ความสำเร็จและผลกระทบที่ดีอย่างยั่งยืน

Related Posts