โครงการ Crypto City Connext

ททท.ร่วมมือ Crypto City Connext เปิดตัวโครงการ Sukjai Smart Travel กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในรูปแบบ Digital

โดย Admin .

Crypto City Connext หรือกลุ่มพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี คุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการ ททท. ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา พร้อมเหล่าพันธมิตรร่วมสนับสนุนโครงการ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ SUKJAI SMART TRAVEL เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทย ให้มีความน่าตื่นตา ตื่นใจมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวตามเก็บน้องสุขใจในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

การกลับมาในครั้งนี้เตรียมพบกับน้องสุขใจโฉมใหม่ ในรูปแบบ Digital ที่เป็นมากกว่ามาสคอต (Mascot) สัญลักษณ์การท่องเที่ยวไทย แต่น้องสุขใจมาพร้อมกับความทันสมัยในรูปแบบ Digital Coupon (NFT) หรือสินทรัพดิจิทัล ที่สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ประกอบการ ในการร่วมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่ถือครองน้องสุขใจอีกทั้งยังเป็นการสร้าง Community ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ถือครองน้องสุขใจอีกด้วย

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : Web3 จะเข้ามาแก้ปัญหาในโลกของ Web2 ได้อย่างไร

How to ตามเก็บน้องสุขใจ

  1. นำโทรศัพท์สแกน QR code บนป้าย Standee เพื่อเปิด CCC Wallet หรือเข้าไปที่ www.//ccc.omwallet.app จากนั้นตั้ง Pin ของ Wallet ตนเอง
  2. กดเปิด “Open New Wallet” (ในกรณีใช้งานครั้งแรก)
  3. กดไปที่ SCAN จากนั้น SCAN QR code บนป้าย Standy น้องสุขใจ เพื่อรับ NFT

โครงการ SUKJAI SMART TRAVEL มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ด้วยศิลปะ วัฒนธรรม พร้อมสอดแทรกความสนุกสนานตามชื่อโครงการ ”SUKJAI SMART TRAVEL” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทย เป็นต้นแบบในการใช้ Digital Coupon บนเทคโนโลยี NFT (Non-Fungible Token) หรือการทำให้ภาพศิลปะกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวเป็นของสะสมเมื่อไปเยือนในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ

โครงการ Sukjai Smart Travel

นาย หรรษธร ศรีสุข ผู้บริหารโครงการ SUKJAI SMART TRAVEL กล่าวว่า โครงการต้องการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวและการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยการร่วมมือกับองกรค์ต่าง ๆ ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้น้องสุขใจเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเก็บน้องสุขใจในแต่ละพื้นที่ทั้งหมด 77 จังหวัด

มากกว่านั้นยังทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลก ที่นำเทคโนโลยี NFT มาสร้างระบบ Sharing Tokenomy หรือเรียกว่า ระบบการแบ่งปันโดยการใช้โทเคนเป็นตัวกลางในการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่มอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว

ในปี 2023 โครงการ SUKJAI SMART TRAVEL จะเริ่มทดลองกิจกรรมใน 5 จังหวัดแรกได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ระยอง, และขอนแก่น

ในเฟสแรกทางโครงการ SUKJAI SMART TRAVEL จะทำการแจกน้องสุขใจ “Songkran Edition 2023” ในช่วงสงกรานต์ ทั้งหมด 5,550 ชิ้น ในรูปแบบ Random โดยแบ่งเป็นตัว Normal 5,000 ชิ้น, ตัว Rare 500  ชิ้น และตัว Super Rare 50 ชิ้น ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน 2566 ใน 5 สถานที่ดังนี้

ถนนราชประสงค์กรุงเทพฯ (1,110 ชิ้น)

ถนนนิมมานเหมินท์เชียงใหม่ (1,110 ชิ้น)

ถนนดีบุกภูเก็ต (1,110 ชิ้น)

ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น (1,110 ชิ้น)

ถนนยมจินดาระยอง (1,110 ชิ้น)

โครงการ Sukjai Smart Travel

พิเศษไปอีกระดับ จากศิลปิน 20 ชีวิต ที่ร่วมแจก NFT Songkran Collection พิเศษ ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ให้กับนักท่องเที่ยวที่ร่วมสแกน QR code รับน้องสุขใจ โดยมี NFT square และ Amity เป็นหัวหอกในการดำเนินงาน สำหรับผู้ที่ได้น้องสุขใจตัว Normal จะได้รับการซุ่มแจก 5 ผลงาน NFT ของศิลปินจากทั้งหมด 20 คน / สำหรับผู้ที่ได้รับน้องสุขใจตัว Rare จะได้รับการซุ่มแจกผลงาน NFT ของศิลปินทั้งหมด 10 คน / สำหรับผู้ที่ได้รับน้องสุขใจตัว Super Rare จะได้รับการแจกผลงานทั้งหมด 20 ชิ้น ของทุกศิลปิน

ชื่อโปรเจคของศิลปิน: R0LL adorable drone, Terezaa, NFT 360, MOGGY FUSION DAO, Doubutzu Style, KAAROK, Happy Time, 1BABE, Hello, my puppeteer, Alpaca Chills, Tanpopoe01, YOKEiPTO, Sippinpurp,DaisiesDayDreams, TDKILL, Grekka, Monstopia, Crazy nuggets, Pony Cat, Stocker DAO

โดยในวันที่ 30 เมษายน 2566 ผู้ที่ตามเก็บ น้องสุขใจ “Songkran Edition 2023” จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์กับองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมกันมอบสิทธิประโยชน์ให้กับตัวน้องสุขใจผ่าน Crypto City Connext Wallet โดยสามารถติดตามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ในช่องทาง Facebook: สุขใจ Sukjai Smart Travel

ในเฟสที่สอง: ทางโครงการจะทำการแจก SUKJAI SMART TRAVEL ในรูปแบบ “Community Edition 2023” ทั้งหมด 300,000 ชิ้น ใน 15 สถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนต่าง ๆ 5 จังหวัด ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2566

โดยจะมีการประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับการแจกน้องสุขใจ”  แต่ละจังหวัดภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 

ในช่วงเวลานี้มีองค์กรที่เข้ามาร่วมดำเนินโครงการแล้วกว่า 30 องค์กร 

  • พันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ : Central Group, The1, Central Retail Digital, TRAViZGO, Jaymart, Join, DPU, BIRD Express 
  • พันธมิตรด้านเทคโนโลยี : Armity, Om Platform, Big Bang, Archiverse, WIRTUAL, Covest Finance, Block Bite และ Block Mountain
  • พันธมิตรด้านสื่อมีเดีย : Tripster, D.OASIS, FANDOM, RICCO, NFT360, Techtoro, Valix, NookDeFi, Bitcoin Addict, TYVM, THE META MEN, Alice in the crypto และCrypto Queen
  • พันธมิตรด้านพื้นที่ต่อการพัฒนาเมือง : i-Chiangmai, NFT Square (Cryptomind),  Weserve, KGO และ Rayong City Development 
  • พันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว : D-vote, O2O Forum, Thailand Connex, Agreekculture, และ Avindus
  • พันธมิตรด้านมหาวิทยาลัย : CIBA DPU, TU blockchain, MONSTOPIA และ KU blockchain

โดยทางโครงการยังพร้อมที่จะเปิดรับผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กจากทั่วประเทศ เพื่อที่จะมาร่วมมือกันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย

ณ ปัจจุบันนี้ การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Crypto City Connext ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร ได้ร่วมกันสร้างโครงการนี้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับสถานที่ท่องเที่ยว การเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว และการสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารได้ที่ 

Facebook: สุขใจ Sukjai Smart Travel

Facebook: Crypto City Connext

Related Posts