Block mountain CNX 2023

Block mountain CNX 2023 ปีที่ 5 มาในธีม Explore Web 3.0 Experience วันที่ 24-25 ก.พ. 2565 นี้

โดย Admin .

Block mountain CNX 2023 งามหกรรม Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ครบรอบปีที่ 5 ในรูปแบบ Blockchain Festival พบกับชุมชนคนในวงการสินทรัพย์ดิจิตัล บล็อคเซน และ บิตคอยน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุย เต็มอิ่มจุใจ 4 วันเต็ม ในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566

Explore Web 3.0 Experience ครบรอบปีที่ 5 Blockmountain CNX 2023  งานมหกรรม Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดย บริษัท ออมแพลตฟอร์ม จำกัด ร่วมกับ สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย , สมาคมเมต้าเวิร์สไทย รวมทั้ง เครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรม ที่จัดงาน  Blockchain event ร่วมกันมาโดยตลอด

บทความที่เกี่ยวข้อง : 5 เทคโนโลยีเสมือนจริงที่อยู่ใน Metaverse

อาทิเช่น Cryptomind , Blockchain Review และ Community ต่างๆอีกมากมาย ได้เล็งเห็นว่ากิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Web3.0 Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้น จะสามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น

Block mountain CNX 2023

อีกทั้งยังกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของ สินทรัพย์ดิจิทัล ว่าจะเข้ามามีบทบาทและผลกระทบกับชีวิตอย่างไรต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นเวทีให้เกิดการติดต่อเชื่อมโยงและผสานความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Web3.0  Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เกิดการเชื่อมโยงและต่อยอดกันทั้งด้านองค์ความรู้และในเชิงธุรกิจ

  ปี 2566 นี้ Block Mountain CNX  2023 มีกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยงานหลักจะจัดขึ้น ณ. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 บวกด้วยอีเว้นท์ต่างๆ ที่จัดขึ้นร่วมกันอีก อาทิเช่น Pre Event วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นงาน CNX NFT Day ช่วงเวลา 13:00 -18:00 น.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นงาน Bitcoin&Beer Uncensor เวลา 19:00 – 22:00 น. Post Event วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นงาน Web3.0 Community Talk เวลา 10:00 -12:00 น. และ Side Event อีกมากมายจาก ทั้งนี้รูปแบบในการจัดงานจัดเป็นรูปแบบผสมผสาน ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ เต็มอิ่มกับวิทยากรผู้ทรงความรู้และร่วมเปิดประสบการณ์  Web3.0 Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลไปด้วยกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 https://blockmountaincnx.com/

ติดตามข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/BlockmountainOfficial

จำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานทาง Eventpop

https://www.eventpop.me/e/14380

 

Related Posts