Travel Tech คือ

เจาะลึก Travel Tech เทคโนโลยีส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดย Admin .

Travel Tech คือ ธุรกิจการท่องเที่ยวที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นแอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างธรกิจท่องเที่ยวดั้งเดิมและนักท่องเที่ยว ถือเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ท่ามกลางความนิยมของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์จัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

ธุรกิจท่องเที่ยวที่นำเทคโนโลยีมาใช้

ธุรกิจท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมจะประกอบไปด้วยธุรกิจสายการบินจัดการทัวร์โรงแรมรวมถึงสถานที่บันเทิงแต่ถ้าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่เน้นเทคโนโลยีหรือ Travel Tech คือ หุ้นหรือบริษัทที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้

Travel Bookings and Reservations หรือบริการจองที่พักและตั๋วเครื่องบินทางออนไลน์เป็นไปตามพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมท่องเที่ยวด้วยตัวเองโดยไม่ใช้บริการทัวร์

Ride Sharing and Hailing บริการเรียกรถแท็กซี่หรือรถเช่าผ่านทางแอปพลิเคชั่นซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นๆหรือกับนักท่องเที่ยว

Travel Price Comparison แพลตฟอร์มเปรียบเทียบราคาที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และตั๋วรถโดยสารทางออนไลน์เป็นตัวกลางให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกบริการท่องเที่ยว

Travel Advice แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวซึ่งบางครั้งจะควบบริการจองที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัว

ภาพรวมของกลุ่ม Travel Tech จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้บริการโดยอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใดๆเลยก็เป็นได้

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : Healthcare Technology อุตสาหกรรมที่เติบโตได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ

โดยทาง Tripadvisor ร่วมมือกับ Phocuswright บริษัทที่ทำวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังคาดการณ์ว่า พฤติกรรมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะมีสัดส่วนสูงขึ้นเป็น 53% ในปี 2565 จากสัดส่วน 33% ในปี 2553 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการเติบโต 8% ต่อปี

travel tech คือ

กองทุน ETF ที่ลงทุนใน Travel Tech

กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในธุรกิจ Travel Tech ก็คือ ETFMG Travel Tech ใช้ตัวย่อว่า AWAY โดยจะเน้นลงทุนตามดัชนี Prime Travel Technology Index เป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก 

นโยบายจะเข้าลงทุนในหุ้นเดี่ยวกับเทคโนโลยีท่องเที่ยว 30 บริษัท โดยให้น้ำหนักลงทุนไปยังบริษัทอย่างบริษัท Tripadvisor บริษัท Trivago บริษัท AirBNB บริษัท Trip.com บริษัท Expedia และบริษัท Lyft โดยปัจจุบันยังเป็น ETF เดียวที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : เปิดโอกาสลงทุนทั่วโลกด้วยกองทุน ETF

หุ้น Travel Tech ที่น่าสนใจ

กลุ่มTravel Bookings and Reservations

สำหรับผู้ที่จัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเองย่อมต้องเคยใช้บริการของ booking.com อย่างแน่นอนซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มจองโรงแรมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกและยังเป็นเจ้าของธุรกิจรูปแบบเดียวกันอย่าง Agoda อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ขยายไปยังบริการจองรถเช่าออนไลน์และบริการจองการเดินทางออนไลน์อีกด้วย 

อีกหนึ่งบริษัทที่รู้จักกันดีนั่นคือ Airbnb ซึ่งใช้โมเดลให้ผู้ที่มีบ้านหรือที่พักของตัวเองมาลงทะเบียนเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเช่าอยู่อาศัยในระยะสั้นโดยทางแพลตฟอร์มจะเป็นผู้หักส่วนแบ่งค่าเช่าที่ตกลงกันมาเป็นรายได้

กลุ่ม Ride Sharing and Hailing

บริษัทฯที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของธุรกิจเรียกรถยนต์เพือ่การเดินทางก็คือ Uber โดยปัจจุบันได้มีการขยายธุรกิจไปยัง Delivery อื่นๆเพิ่มเติม โดยทางแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่และกินส่วนแบ่งค่าบริการที่เกิดขึ้น แม้จะดูเหมือนไม่มีต้นทุนแต่จริงแล้วเป็นธุรกิจที่ต้องใช้งบด้านการตลาดค่อนข้างมากเพื่อจัดโปรโมชั่นดึงดูดผู้ใช้งาน

Travel Tech

กลุ่ม Travel Price Comparison

กล่าวคือเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเช่นสายการบินและโรงแรมตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเรทราคาที่พอใจและจัดการซื้อได้ภายในที่เดียว โดยบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจนี้ก็คือ Trip.com Group ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีน นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแบบเดียวกันนั่นคือ Skyscanner

วิเคราะห์การเติบโตของหุ้น Travel Tech

การที่คนทั่วโลกกลับมาท่องเทียวอย่างคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ไวรัสโควิดชะลอการแพร่ระบาดเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนทั่วโลกและนับวันจะยิ่งมีคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตบนอินเทอร์เนตเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้นทำให้เกิดความต้องการใช้งานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นหุ้นในกลุ่มนี้จึงยังมีอนาคตการเติบโต

อย่างไรก็ตามธุรกิจท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวสูงต่อประเด็นอ่อนไหวอย่างเช่นโรคระบาดและการก่อการร้ายขณะเดียวกันถ้าหากเกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซาก็จะส่งผลต่อกำลังซื้อในการท่องเที่ยวจึงเหมาะสมที่จะลงทุนแบบเล่นรอบเมื่อข่าวร้ายจบลงและเศรษฐกิจฟื้นตัว

แม้แพลตฟอร์ม Travel Tech ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ของตัวเอง แต่ธุรกิจนี้มีการใช้งบการตลาดค่อนข้างสูงกับการแข่งขันกันเอง ทำให้ต้องศึกษางบการเงินให้ดีว่าบริษัทไหนที่ใช้งบการตลาดได้คุ้มค่ากับรายได้ที่เข้ามา

จุดแข็ง

** เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะคนทั้งโลกยังชื่นชอบการท่องเที่ยว

** คนรุ่นใหม่นิยมหาช่องทางท่องเที่ยวผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

จุดอ่อน

** มีความอ่อนไหวสูงต่อปัจจัยลบอย่างเช่นโรคระบาด การก่อการร้าย สงคราม

** หากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยจะกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ

สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการลงทุนคลิ๊กที่นี้

Related Posts