Healthcare Technology คือ

Healthcare Technology อุตสาหกรรมที่เติบโตได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ

โดย Admin .

Healthcare Technology คือ นวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่ที่เป็นมากกว่าการรักษาพยาบาล แต่เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้การรักษาพยาบาลโรคภัยที่เคยสร้างอัตราการเสียชีวิตระดับสูงรวมถึงโรคระบาดใหม่ๆทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือเป็นนวัตรกรรมรูปแบบหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ในอนาคต

ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีการแพทย์และการแพทย์แบบดั้งเดิม

ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพในรูปแบบดั้งเดิมอย่างเช่นโรงพยาบาลบริษัทผลิตยาประกันสุขภาพตลอดจนผลิตอุปกรณ์การแพทย์ธุรกิจเหล่านี้มีคุณลักษณะของการเป็นหุ้นคุณค่าหรือ Value Stock ซึ่งเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนประชากรของโลกในภาพรวมยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี ความต้องการด้านบริการสุขภาพจึงเติบโตขึ้นไปด้วย ธุรกิจนี้จะเรียกว่าเป็นสิ่งสามัญในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากอาหาร

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : วิเคราะห์การเติบโตของหุ้นกลุ่มเกมส์และ E-Sport

ขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีการแพทย์มีความแตกต่างออกไปเนื่องจากมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาตลอดจนมีโปรดักต์ทางการแพทย์ที่เน้นทางด้านนวัตรกรรมจึงมีคุณลักษณะของการเป็น Growth Stock อยู่ในตัวเอง

โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มอย่างเช่น Digital Healthcare หรือ Tele Medicine ซึ่งผู้ป่วยสามารถที่จะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพกับแพทย์ทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยา บริษัทให้บริการด้านประกันสุขภาพ บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์สมัยใหม่

Global Market Insights คาดว่าในปี 2569 มูลค่าตลาดของธุรกิจ Digital Healthcare จะเพิ่มไปอยู่ที่ 639,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสามารถเติบโตได้กว่า 28.5% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่อยู่ในระดับ 106,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Biotech

ทำความรู้จัก Bio Technology และ Genomics 

อีกหนึ่งสายของ Healthcare Technology คือ Bio Technology และ Genomics ซึ่งเป็นนวัตรกรรมทางชีวภาพเพื่อการรักษาโรคและวัคซีน อย่างเช่น การผลิต Antibody เพื่อตรวจวินิจฉัยและเยียวยารักษาโรค และการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน DNA เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรม รวมถึงการคิดค้นวัคซีนและยารักษาโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรง ซับซ้อน และหายาก ขณะที่ Genomics ก็คือเทคโนโลยีการตัดต่อยีนส์หรือพันธุกรรมเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็ง

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : เปิดโอกาสลงทุนทั่วโลกด้วยกองทุน ETF

กล่าวคือเป็นการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงมากกว่าการเป็นเพียงแค่รักษาโรคเท่านั้นแต่ยังเป็นนวัตรกรรมแห่งอนาคตที่จะช่วยให้สุขภาพของผู้คนในยุคต่อไปเรียกได้ว่าเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพที่อยู่ในภาพยนต์เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงก็เป็นได้

ตลาด Healthcare ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในสหรัฐฯ-จีน

ประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรม Healthcare Technology คือ สหรัฐอเมริกาจากแนวโน้มของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นโดย Statista เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์สัดส่วนของประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อาจเพิ่มขึ้นเป็น 21% ของประชากรทั้งหมด ในปี 2573 (ประมาณ 9 ปีข้างหน้า) จาก 17% ในปี 2564 กล่าวคือจะเข้าสู่ Aging Society ภายใน 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุด

ขณะที่ประเทศจีนเองที่มีจำนวนประชากรกว่า 1,400 ล้านคนถือเป็นตลาดด้านสุขภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีการพัฒนานวัตรกรรมทางการแพทย์ขึ้นมาแข่งขันกับทางสหรัฐอเมริหาได้อย่างสูสี

อย่างไรก็ตามกระแสของสังคมผู้สูงอายุกำลังเกิดขึ้นในแทบจะทุกประเทศในโลกทำให้ความต้องการบริการทางด้านสุขภาพเติบโตขึ้นทุกปีตลอดจนแนวโน้มการเกิดโรคภัยใหม่ต่างๆอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นไวรัสโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์มีอนาคตที่เติบโตได้

ETF ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Healthcare

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการคัดเลือกหุ้นกลุ่มนี้ด้วยตัวเองก็สามารถลงทุนผ่านกองทุน ETF ได้เช่นกันโดยจะมีอยู่ด้วยกัน 3 กองหลักคือ

iShare Global Healthcare ETF ใช้ตัวย่อว่า IXJ ผลตอบแทนจะอ้างอิงกับดัชนี S&P Global 1200 Health Care Index ซึ่งครอบคลุมถึง 108 บริษัทฯที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยี จีโนมิกส์ เครื่องมือทางการแพทย์

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ใช้ตัวย่อว่า KURE นโยบายเน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีน ผลตอบแทนจะอ้างอิงกับดัชนี MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index ที่ครอบคลุม 120 บริษัทฯทางด้านการแพทย์ในตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงรวมไปถึงบริษัทจีนแต่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ทั้งบริษัทขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง รวมไปถึงบริษัทจีนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

iShares Genomics Immunolgy and Healthcare ETF จะเน้นลงทุนบริษัททางด้านจีโนมิกส์และไบโอเทคโนโลยีโดยตรง ผลตอบแทนอ้างอิง 2 ดัชนี คือ NYSE Factset Global Genomics และ Immuno Biopharm Index เน้นลงทุน 50 บริษัททั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯและจีน

หุ้น Healthcare Technology ที่น่าสนใจ

ห้นในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ที่โดดเด่นหากเป็นกลุ่มประกันสุขภาพก็จะเป็นบริษัท UnitedHealth Group Incorporated ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา

ถ้าหากเป็นหุ้นกลุ่ม Tele Medicine ที่โดดเด่นจะอยู่ในตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงอย่าง Ping An Healthcare and Technology ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทประกันอันดับหนึ่งของจีนอย่าง Ping An และ Alibaba Health Information Technologies ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอีคอมเมิร์ซชื่อดัง

ขณะที่บริษัทวิจัยด้านจีโนมิกส์รวมถึงไบโอเทคโนโลยีที่โดดเด่นก็คือ Amgen และ Merck ส่วนบริษัทที่เน้นผลิตยาและวัคซีนรักษาโรคใหม่ๆที่มีชื่อเสียงก็คือ BioNTech และ Moderma ซึ่งคุ้นเคยเป็นอย่างดีจากการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดรวมถึงบริษัท Hemlibra

วิเคราะห์การเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์

ปฎิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงสามปีที่ผ่านมาทำให้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อที่จะรับมือกับโรคระบาดใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและคาดว่าการพัฒนาจะยังมีอย่างต่อเนื่องแม้ไวรัสโควิด-19 จะลดความรุนแรงไปแล้ว 

ขณะเดียวกันหลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพมีความสำคัญมากขึ้นประกอบกับประเทศกำลังพัฒนาสามารถใช้เทคโนโลยีการแพทย์เข้ามาช่วยให้การบริการทำได้ในวงกว้างมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากและไม่ได้การันตีว่าสิ่งที่ได้วิจัยและพัฒนามาจะสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ขณะที่โรคระบาดต่างๆอาจจะยากที่จะประเมินสถานการณ์ได้ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้อาจจะมีความผันผวนในระดับสูงด้วย

จุดแข็ง

** ทั่วโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

** ประชากรทั่วโลกกำลังเข้าสู่ Aging Society ทำให้ความต้องการบริการสุขภาพมีความจำเป็นมากขึ้น

จุดอ่อน

** เทคโนโลยีการแพทย์โดยเฉพาะไบโอเทคโนโลยีและจีโนมิกส์ต้องใช้เงินลงทุนสูงและไม่สามารถการันตีผลสำเร็จได้

** การเกิดและหายไปของโรคระบาดต่างๆค่อนข้างจะคาดการณ์สถานการณ์ได้ยาก

ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตหรือถดถอย Healthcare Technology คือ อุตสาหกรรมที่ยังต้องมีการพัฒนาและมีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว แต่การที่ต้อใช้เงินลงทุนสูงและเรื่องของโรคระบาดต่างๆบางครั้งยากที่จะประเมินสถานการณ์ได้จึงยังมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่

สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการลงทุนคลิ๊กที่นี้

Related Posts