Elliot Wave คือ

นับคลื่นวางแผนการเทรดด้วย Elliot Wave

โดย SM1984

Elliot Wave คือ ทฤษฎีที่นำมาใช้วิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มของราคาซึ่งถูกอธิบายด้วยแพทเทิรน์ที่เกิดขึ้นซ้ำมาอย่างต่อเนื่องและมีความแม่นยำในระดับสูง เสมือนเป็นลายแทงที่นักเทรดใช้ในการวางแผนการเทรด

รูปแบบการเกิดคลื่น 1-2-3-4-5-A-B-C

รูปทรงของ Elliot Wave จะเริ่มต้นจากคลื่นที่ 1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นจากนั้นก็จะปรับตัวลงมาพักฐานใน Wave ที่ 2 หลังจากพักฐานเสร็จก็จะเป็นการปรับตัวขึ้นใน Wave 3 ซึ่งจะเป็นคลื่นขาขึ้นที่ยาวนานที่สุด หลังจากนั้นจะเกิดการพักฐานใน Wave 4 อีกครั้ง ถึงจะจบด้วยการขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ Wave 5 

หลังจากสร้างจุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการเข้าสู่รอบปรับฐานตาม Wave A ซึ่งจะพักฐานลงมาจากจุดสูงสุด จากนั้นจะมีการฟื้นตัวสู่ Wave B แต่สุดท้ายจะเป็นการปรับตัวลงครั้งสุดท้ายใน Wave C จากนั้นจะเริ่มต้นวัฐจักรขาขึ้นครั้งใหม่ใน Wave 1 อีกครั้ง

ทั้งนี้ Elliot Wave จะประกอบไปด้วยคลื่นใหญ่ที่สุดซึ่งในคลื่นใหญ่จะมีคลื่นเล็กที่ใช้แพทเทิร์นเดียวกันซ้อนทับอยู่ ขึ้นอยู่กับนักเทรดว่าจะเลือกใช้คลื่นใหญ่หรือคลื่นเล็กมาใช้ในการวิเคราะห์

เมื่อเรารู้แพทเทิร์นของ Elliot Wave แล้วก็จะสามารถคาดการณ์แนวโน้มทิศทางของราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและวางแผนการเทรดต่อไปได้

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : การใช้ Fibonacci Retracement หาแนวรับแนวต้าน

กฎเหล็กของ Elliot Wave

แม้ว่า Elliot Wave จะมีแพทเทิร์นที่เป็นรูปแบบแน่นอน แต่ทรงกราฟที่เราจะวิเคราะห์อาจจะไม่ชัดเจนจนอาจทำให้การวิเคราะห์แนวโน้มคลาดเคลื่อนไปได้ ทำให้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากฎเหล็กเพื่อใช้เป็นจุดตัดสินใจซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันสามข้อได้แก่

1.Wave 2 จะต้องไม่ต่ำกว่าฐานของ Wave 1 และจะต้องไม่ทำ New Low ใหม่ ถ้ายังคงทำจุดต่ำสุดใหม่แสดงว่าราคายังคงอยู่ใน Wave 1 อยู่

2.Wave 3 ถือเป็นคลื่นที่ยาวที่สุดและจะต้องไม่สั้นกว่า Wave 1 และ Wave 5 

3.จุดต่ำสุดของ Wave 4 จะต้องไม่ต่ำกว่าหัวของ Wave 1 หากต่ำกว่าอาจเป็นไปได้ว่า Wave 3 ยังไม่เกิด

ข้อควรรู้สำหรับการใช้ Elliot Wave

แม้ว่า Elliot Wave จะมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างชัดเจน แต่โดยธรรมชาติแล้วการที่จะสามารถยืนยันการเกิดของแต่ละ Wave ได้ต่อเมื่อคลื่นนั้นๆได้ผ่านไปแล้ว ทำให้มีโอกาสที่การคาดการณ์ Wave มีความผิดพลาดขึ้นได้ นักเทรดจึงไม่ควรมั่นใจใจทิศทางที่จะเกิดขึ้นผ่าน Elliot Wave ทั้งหมด 100% แต่จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย

นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆควบคู่กันไปโดยเฉพาะ Fibonacci เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเกิดคลื่นมีความแม่นยำมากขึ้น

ทั้งนี้ Elliot Wave คือ เครื่องมือทางเทคนิคที่มีวิธีการนำไปใช้งานที่ค่อนข้างละเอียดและแต่ละ Wave จะมีรูปทรงที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ บทความนี้เป็นเพียงแค่การแนะนำโครงสร้างหลักของ Elliot Wave เท่านั้น โดยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทฤษฎีคลื่นไปใช้งานอย่างละเอียดได้กับสื่ออื่นๆ

ศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้

Related Posts