ตลท.

ตลท.เผยสถิตินักลงทุนหน้าใหม่ GEN Y มีบทบาทมากขึ้น ซื้อขายเฉลี่ย 1 แสนบาทต่อเดือน

โดย SM1984

ตลท. เผยนักลงทุนเปิดพอร์ตหุ้นเพิ่มทำนิวไฮ 9 เดือนแรกพุ่งกว่า 5.5 แสนบัญชี ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2564 ตลาดหุ้นไทยมีผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นรวม 4.38 ล้านบัญชี หรือ 1.84 ล้านคน 

โดยมีธุรกรรมซื้อขายหุ้นใน ช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ 0.82 ล้านคน ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยวันละ 46,394 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าซื้อขายหุ้นทั้งตลาด

ทั้งนี้ ในช่วง ม.ค.-เม.ย. 2564 มีผู้ลงทุนบุคคลใหม่ที่เริ่มเข้าซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรกสูงถึง 151,653 คน หรือคิดเป็นมากกว่า 1 เท่าตัวจากยอดรวมทั้งปีก่อนหน้า โดยผู้ลงทุนบุคคลใหม่มีบทบาทเป็นเกือบ 20% ของจำนวนบุคคลทั้งหมดที่ซื้อขายหุ้นในปีนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง : รีวิว “เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง” โดยคุณพิชัย จาวลา

ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า 1 ใน 3 เป็นผู้ลงทุนบุคคลใหม่ที่เริ่มต้นจากการจองซื้อ IPO (initial public offering) หุ้น OR เมื่อต้นปี ซึ่งมีรูปแบบการกระจายหุ้นที่ให้จำนวนหุ้นน้อยต่อคน แต่เน้นความครอบคลุมของจำนวนคนที่เข้าถึงการลงทุน

จำนวนผู้ลงทุนบุคคลใหม่ที่เริ่มซื้อขายในปี 2560 – เม.ย. 2564 (คน)

โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ลงทุนบุคคลใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y โดยมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 60% ของจำนวนบุคคลใหม่ทั้งหมด สำหรับมูลค่าซื้อขายพบว่า ส่วนใหญ่มาจาก Gen Y และ Gen X โดยในปี 2564 ถือเป็นครั้งแรกที่บุคคลใหม่จาก Gen Y  มีบทบาทในมูลค่าซื้อขายสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง

ตลท. เผยผู้ลงทุนบุคคลใหม่มีพฤติกรรม เน้นซื้อขายหุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือหุ้นที่ให้ปันผลสูง โดยระดับความเสี่ยงที่รับได้และพฤติกรรมการเลือกลงทุนสอดคล้องตาม life cycle ของแต่ละ generation กล่าวคือ ยิ่งสูงอายุขึ้นจะยิ่งซื้อขายหุ้น fundamental ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะที่กลุ่มอายุน้อยมีแนว โน้มที่จะกระจายการลงทุนไปยังหุ้นขนาดเล็กนอก SET100 และ mai ในสัดส่วนที่มากกว่า

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลใหม่ พบว่ากลุ่มขนาดเล็กที่ซื้อขายเฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อเดือน มีโอกาสเข้าถึงการลงทุนในหุ้นเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา (ยกเว้นปี 2563 ที่ SET index ปรับลดแรงเนื่องจาก COVID จึงจูงใจให้ผู้ลงทุนเร่งซื้อขายเก็บหุ้นด้วยมูลค่าที่มากขึ้น) โดยผู้ลงทุนกลุ่มนี้คิดเป็น 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ลงทุนบุคคลใหม่ทั้งหมดในช่วง ม.ค.-เม.ย. 2564 ทั้งนี้ กลุ่ม generation ที่อายุน้อยกว่าจะมีผู้ลงทุนขนาดเล็กในสัดส่วนที่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องไปตามช่วงอายุเก็บออม

สำหรับช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย ผู้ลงทุนบุคคลใหม่เกือบทั้งหมดเลือกใช้ Internet เป็นช่องทางส่งคำสั่งซื้อขายหลัก สูงถึง 98% หรือเกือบทั้งหมด และแม้แต่กลุ่มสูงอายุอย่าง Gen Baby boomer & Post war พบว่าสูงถึง 85% หันมาใช้ Internet เพียงอย่างเดียวเพื่อส่งคำสั่งเช่นกัน

ทั้งนี้ ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ลงทุนบุคคลใหม่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าหยุดซื้อขายในปีที่สอง และทยอยลดบ้างในปีต่อๆ มา อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งได้เรียนรู้ภาวะตลาดหุ้นและการลงทุน และยังคงซื้อขายเติบโตต่อเนื่องได้ในระยะยาว

อ่านฉบับเต็มได้ที่ SET Note  Volume 7/2564 : https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1628072068901.pdf

Related Posts