SCB 10X

SCB 10X ประกาศลงทุนในสตาร์ทอัพดาวรุ่ง “APE BOARD” แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับติดตามข้อมูลและบริหารจัดการการลงทุนใน Digital Asset

โดย SM1984

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในเครือธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าภารกิจ Moonshot Mission (มูนช็อต มิชชั่น) มุ่งลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศลงทุนในกลุ่มด้านบริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลางบนบล็อกเชน ผ่านสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด “APE BOARD” แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับติดตามข้อมูลและบริหารจัดการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนบุคคล (Investment Dashboard) ที่ถูกคิดค้น และพัฒนาขึ้นมาจาก Pain Point ของผู้ลงทุนเป็นตัวตั้ง โดยช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลและบริหารจัดการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและครบวงจรเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ลงทุนให้ดีมากยิ่งขึ้น

นางมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า“SCB 10X มีความยินดี และตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ร่วมลงทุนใน “APE BOARD” แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับติดตามข้อมูลและบริหารจัดการการลงทุนใน Digital Asset ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 350,000 คน ด้วยระยะเวลาเพียง 4 เดือนหลังจากเปิดให้ได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานชาวไทย และชาวต่างชาติ

โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของเราในการผสานรูปแบบการให้บริการทางการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับการให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ บนโลกบล็อกเชน ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถช่วยแก้ไข Pain Point ของผู้ลงทุน พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถติดตามข้อมูลและบริหารจัดการการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย และใช้งานง่าย โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเป็นที่ตั้ง”

“APE BOARD” คือ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมและแสดงพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และติดตามผลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจกระจายอยู่หลากหลาย Protocols มารวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ปัจจุบันสามารถรองรับกว่า 79 Protocols โดยครอบคลุม Chains หลัก เช่น Ethereum, Solana, Polygon รวมถึงจะมีการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตอีกด้วย”

นายกษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ CEO and Co-Founder APE BOARD กล่าวว่า “เราต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ลงทุนสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน เช่น ยอดคงเหลือในบัญชี วิเคราะห์ผลตอบแทน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของการคำนวณค่า Impermanent loss (IL) จากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน ทั้งนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความสนใจและเข้าร่วมลงทุน โดยSCB 10X ”

นายกษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ เป็นนักพัฒนาที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการเงิน ยังกล่าวด้วยว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล บนหลากหลายแพลตฟอร์ม (Protocols) และหลาย Chain รวมถึงการเก็บ Digital Assets อยู่ใน Wallet มากกว่า 1 Wallet มีความกระจัดกระจาย ทำให้การลงทุนมีความยุ่งยาก ซับซ้อนและต้องใช้เวลานาน “APE BOARD”ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้ โดยกลุ่มผู้ใช้งานอยู่บนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็น 60% ของสมาชิกที่ใช้แพลตฟอร์มในปัจจุบัน 

โดย “APE BOARD” เปิดให้ใช้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับฟังก์ชั่นต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มจะถูกอัปเดต และพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ลงทุนเป็นหลัก อาทิเช่น การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และบริการเพิ่มเติมที่ช่วยในการวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Related Posts