กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก

รีวิว กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก เมื่อธรรมธิบาลที่ดีสะท้อนกลับไปยังราคาหุ้น

โดย SM1984

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก เสนอขายโดย บลจ.อินโนเทค น้องใหม่ในวงการกองทุนรวมไทย มีจุดขายคือเน้นลงทุนในหุ้นที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการ ESG ซึ่งกำลังเป็นแนวโน้มการลงทุนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญซึ่งพิสูจน์มาแล้วว่าบริษัทที่มี ESG สูงก็จะมีผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่ดีไปได้

คำว่า ESG คืออะไรแล้วสะท้อนไปยังธุรกิจและราคาหุ้นตรงไหน

ESG หมายถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (พูดง่ายๆว่าเป็นบริษัทที่ดีนั่นเอง)

บริษัทที่มี ESG สูง มักจะไม่มี “ข่าวร้าย” ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงแรงๆ ขณะเดียวกันบริษัทฯที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีมักจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดซึ่งทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ผลประกอบการและราคาหุ้นในตลาดจึงไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ จึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวนั่นเอง

ทีมจัดการลงทุน บลจ. อินโนเทค ได้ทำการทดสอบพอร์ตการลงทุนจำลอง พบว่าให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในการทดสอบในอดีต (Back testing) และการทดสอบในอนาคต (Forward testing) 

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก

โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 10 ปี ระหว่างปี 2552 – 2562 เท่ากับ 18.57% ดีกว่าผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นไทยรวมเงินปันผล (SET TRI) ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ที่ 13.99% 

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนดังกล่าวไม่ใช่ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต

จากข้อมูลของ Morningstar Direct ระบุว่าเม็ดเงินลงทุนได้ไหลเข้ามาลงทุนในกองทุนยั่งยืน (Sustainable Fund)  อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา บ่งบอกได้ถึงความใส่ใจในประเด็นเรื่องของ ESG ของนักลงทุนทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : “หุ้นเพิ่มทุน” อีกทางเลือก เพื่อทางรอดของบริษัทจดทะเบียน

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก

กองทุนเปิดอินโนเทคหุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติกลงทุนอะไรบ้าง

กองทุนจะลงทุนในหุ้นไทยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เฉลี่ยรอบปีบัญชีกองทุนไม่น้อยกว่า 80% โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจในสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาลที่ดี (ESG)

โดยจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการการลงทุนอย่างเป็นระบบ (Systematic Investment Approach) เพื่อคัดเลือกหุ้นที่คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข Risk Premia ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์และได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการกองทุน

นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้ง Arabesque Asset Management เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน (Portfolio Investment Advisor) อย่างเป็นทางการ เพื่อนำความเชี่ยวชาญใน Big data, ESG, Risk Premia และ AI พร้อมกระบวนการลงทุนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเพื่อใช้บริหารจัดการกองทุน

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก ได้เสนอขายกองทุนในหลายรูปแบบเช่น สำหรับบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงขายในรูปแบบของกองทุน SSF สำหรับผู้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี ทั้งแบบจ่ายเงินปันผล และไม่จ่ายเงินปันผล (

ที่สำคัญ บลจ. จะแบ่งรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนหนึ่งในอัตรา 0.10% ของ NAV เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการด้าน ESG อีกด้วย

มองตลาดหุ้นไทยแนวโน้มเป็นบวกหลังจากนี้

บลจ.อินโนเทค มองว่า แม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวมาพอสมควรแล้ว แต่ด้วยการที่ธนาคารกลางและรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกออกมาอัดฉีดเงินจำนวนมหาศาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินมีอยู่สูงมาก 

วัดได้จากปริมาณเงิน (Money Supply) ที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงการที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้ปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนลดลงไปมากแล้ว ขณะที่หลายประเทศมีแนวโน้มการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ดีกว่าที่คาด 

โดยเฉพาะประเทศไทย ทำให้มีโอกาสสูงที่ในช่วงถัดไป นักวิเคราะห์จะทยอยปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนขึ้น ทำให้ บลจ.อินโนเทค ยังมองว่าหุ้นไทยในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้

บลจ.อินโนเทค ยังมีมุมมองเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยเชิงบวกนั่นคือตลาดหุ้นได้รับรู้ (Price-In) การถดถอยทางเศรษฐกิจไปหมดแล้ว หลังจากนี้จึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นรับกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบ U-Shape เช่นเดียวกับความคาดหวังที่จะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดได้ในเร็วๆนี้

รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำไปอีกนาน แต่เงินสดและเงินออมจำนวนมากพร้อมที่จะไหลเข้ามาในตลาดหุ้น รวมถึงแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งหมดคือเหตุผลที่ บลจ.อินโนเทค มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย

บทสรุป ใครที่เหมาะสมในการลงทุนในกองนี้

เรื่องของธรรมธิบาล อาจฟังดูเป็นสิ่งที่นามธรรมและจับต้องไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วมีผลอย่างยิ่งต่อผลการดำเนินงานรวมถึงราคาหุ้นของบริษัทซึ่งพิสูจน์ได้ทั้งผลงานในอดีตและประสบการณ์ เราจะเห็นได้ว่าหุ้นที่มีความหวือหวาและมีข่าวเชิงลบอย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นจะไม่มีเสถียรภาพ อาจจขึ้นแรงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หลังจากนั้นมักจะไม่สามารถรักษาผลงานไว้ได้

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนระยะยาวในบริษัทที่มีธรรมธิบาลสูงและเติบโตอย่างมั่นคง น่าจะเหมาะสมกับกองทุนนี้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG มากขึ้นด้วย

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนใน กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.อินโนเทค โทร. 02-624-6342 และ 02-624-6343 หรือเว็บไซต์ www.innotechasset.com  หรือที่ Facebook: Innotechasset หรือติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : ตลาดหุ้นจีน โอกาสการลงทุนหรือฟองสบู่ที่กลับมาอีกครั้ง?

Related Posts