ประกันโควิด

ประกันโควิด เริ่มต้นเพียง 99 บาท เลือกเลยปลอดภัยไว้ก่อน

โดย SM1984

ช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างรวดเร็ว คนไทยที่ติดเชื้อเริ่มมีจำนวนมากขึ้น ทำให้บริษัทประกันต่างๆหันมาออกแพกเกจ ประกันโควิด ออกมาเพื่อคุ้มครองคนไทยโดยมีทั้งคุ้มครองพ่วงเพิ่มเติมกับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพหรือสัญญาเพิ่มเติม รวมถึงขายในราคาที่ต่ำมากเพียง 99 บาท และบางแห่งก็ให้ฟรี ลองไปดูกันว่าแต่ละรายมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

เมืองไทยประกันชีวิต แจกฟรี”ประกันโควิด-19” เพิ่มความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าทุกรายทั้งประกันภัยรายเดียวและประกันกลุ่ม โดยสามารถลงทะเบียนได้ในแอปพลิเคชั่น “MTL Click”  เพิ่มกรมธรรม์ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 2563 ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 นี้

สำหรับสิทธิที่ได้รับความคุ้มครอง หากเข้าพักรักษาเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยได้รับเงินชดเชย 100,000 บาท หรือ รับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการพักรักษาตัวเพียงครั้งเดียว

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต นอกจากลูกค้าเก่าที่มีประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ หรือชดเชยรายได้ของบริษัท จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขแล้ว เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19   

พร้อมกับได้เพิ่มเติมสำหรับลูกค้ารายใหม่และผู้ที่กำลังสมัครทำประกันชีวิตและสัญญาเพิมเติมประกันสุขภาพหรือชดเชยรายได้ ที่เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.-25 เม.ย. 2563  บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขทันที หากตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่นับระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) แต่ว่าลูกค้าจะต้องอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 14 วันติดต่อกัน ก่อนที่แพทย์จะระบุว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ไทยสมุทรประกันชีวิต ได้ออกผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ลูกค้าผู้เอาประกันถืออยู่และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากแพทย์ระบุว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 2563      

โดยความคุ้มครองดังกล่าว จะได้รับการชดเชยรายได้รายวันสูงสุดไม่เกิน 30 วัน สำหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ วันละ 1,000 บาท และสำหรับกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม วันละ 300 บาท ในกรณีเสียชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ จำนวน 50,000 บาทต่อราย และกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 15,000 บาทต่อราย

พร้อมกันนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ จะให้ความคุ้มครองโควิด-19 โดยไม่มีระยะเวลารอคอย หากเกิดกรณีเสียชีวิตและกรณีเป็นผู้ป่วยในเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคไวรัสโควิด-19    

กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จัดผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ถือประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัท ในกรณีต้องเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากไวรัสโควิด-19 สามารถได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนด และจะได้รับผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม เป็นค่าชดเชยรายวันวันละ 1,250 บาท นานสูงสุดไม่เกิน 20 วัน และในกรณีเสียชีวิต ได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. – 2 เม.ย. 2563

บริษัทกรุงเทพประกันภัย ขายผ่านบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ซึ่งได้เพิ่มแพ็คเกจ “กรมธรรม์ไวรัสโคโรนา” ให้เลือก 2 ทางเลือก

แบบแรกเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพเฉพาะโรค “เชิ้อ ไวรัสโควิด-19” ที่เน้นคุ้มครองแบบ “เจอ จ่าย จบ” ซึ่งขณะนี้มีให้เลือกตั้งแต่ราคาเบี้ย 99 บาทต่อปี ,299 บาท และ 499 บาท เมื่อตรวจพบเชื้อนี้จะได้รับเงินก้อนทันทีตั้งแต่ 20,000 บาท  , 50,000 บาท และ 1 แสนบาท ตามลำดับ โดยที่ผ่านมา เปิดขายรายแรกๆเดือนก.พ. 2563 มียอดขายแล้ว 1 แสนกรมธรรม์

แบบสอง เป็นแพ็คเกจที่เน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเจ็บป่วยด้วย จะมีค่าเบี้ย 799 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  1 แสนบาท และคุ้มครองเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากไวรัสโคโรนา 1 ล้านบาท และค่าเบี้ย 999 บาท คุ้มครองค่ารักษา 2 แสนบาท และคุ้มครองระยะสุดท้าย 2 ล้านบาท

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย ให้ความคุ้มครองถึง 4 แผน ได้เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต อวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงค่าปลงศพด้วย เรียกว่าครอบคลุมทุกด้าน โดยจะมีเบี้ยเริ่มต้นตั้งแต่  99 บาท ,199 บาท ,299 บาท และ 499 บาท ได้รับความคุ้มครอง 15,000 บาท ,30,000 บาท ,50,000 บาท และสูงสุด 1 แสนบาท ตามลำดับ

วิริยะประกันภัย เสนอขาย ”ประกันภัยโควิด-19” จะให้เพิ่มเติมเริ่มจ่ายค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล 300 บาทต่อวัน เป็นเวลา 14 วัน

โดยมีแบบให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ ค่าเบี้ย 299 บาท ,389 บาท และ 599 บาท ให้ความคุ้มครองวงเงินตั้งแต่  3 หมื่นบาท ,50,000 บาท และ 1 แสนบาท ตามลำดับ

สินมั่นคงประกันภัย ออก“ประกันภัยไวรัสโควิด-19”  “เจอ จ่าย จบ” ซึ่งมี 2 แผนประกันให้เลือกซื้อ ดังนี้ เบี้ย  250 บาท ได้วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท และเบี้ย 450 บาท ให้ความคุ้มครอง 100,000 บาท

โดยมีช่องทางขายผ่านบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขา 1,000 แห่งทั่วประเทศ

ทิพยประกันภัย ซึ่งเป็นรายแรกๆเปิดขาย ประกันโควิด เมื่อเดือนก.พ. ที่ผ่านมา  โดยค่าเบี้ยเริ่มต้น 150 บาทต่อปี ซึ่งรับประกันตั้งแต่อายุ 1 – 99 ปี รวมถึงให้ความคุ้มครองเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ

สำหรับระดับความคุ้มครองกรณีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ประกันคุ้มครองการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 1 แสนบาท ส่วนกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายกิดจากไวรัส COVID-19 จะได้รับรับเงินชดเชยสูงสุดถึง 1 ล้านบาท

ปัจจุบัน ได้เปิดขายโปรดักส์นี้ ผ่านช่องทางธนาคารหลายแห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)  นอกจานี้ยังมีห้างโลตัส ปั๊มปตท. และปั๊ม PT และ Truewallet ด้วย

ทิพยประกันภัยยังจับมือกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7/11 ออกขาย “ประกันภัยทิพยโควิด แคร์ (Covid-19)” ชูจุดเด่น”พร้อมรักษาเมื่อเจอ คุ้มครองทันที! คุ้มครองต่อจนระยะสุดท้าย” ซึ่งมี 2 แผนประกันภัย ให้เลือกซื้อง่ายๆ เริ่มต้นเบี้ย 117 บาท/ปี และ 711 บาท/ปี  ที่ชดเชยค่ารักษาพยาบาลและคุ้มครองการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสนี้ วงเงินสูงสุดถึง 700,000 บาท

ประกันโควิด ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุ้มครองทั้งสุขภาพและเงินในกระเป๋าของเรา ในภาวะที่มีความเสี่ยงด้านโรคระบาดที่เราไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้ ข้อดีคือเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มาก ลองเลือกประกันที่เหมาะสมกับเราดู

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : ประกันชีวิตจำเป็นแต่ยังไม่ฮิต ครัวเรือนไทยทำประกันเพียง 8.9%

Related Posts