NDID

เริ่มแล้ว สแกนใบหน้ายืนยันตัวผ่านระบบ NDID รองรับ 7 ธนาคารเปิดบัญชีผ่านโมบายแอป

โดย SM1984

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มทดสอบการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคารผ่านแพลตฟอร์ม เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี หรือ NDID ในวงจำกัด ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. เริ่มตั้งแต่วันที่ 6  ก.พ. นี้

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชาระเงินและเทคโนโลยี ทางการเงิน ธปท. ระบุว่า ประชาชนจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งใหม่ได้ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนจากธนาคารที่ตนเองเคยมีบัญชีเงินฝาก ด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ซึ่งเป็นการยกระดับ กระบวนการรู้จักลูกค้าของตน หรือ KYCให้มีความปลอดภัย ป้องกันการถูกปลอมแปลงหรือบุคคลอื่นสวมรอยมาเปิดบัญชี  ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 20 นาที เท่านั้น

สำหรับหลักการการยืนยันตัวตนผ่านระบบNDID  คือ  เมื่อลูกค้าได้ทำการยืนยันตัวตนโดยได้มีการถ่ายรูปไว้ที่ธนาคารใดแล้ว หากลูกค้ามีความต้องการที่จะใช้บริการกับธนาคารอื่น เช่น การเปิดบัญชี ลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องเอาเอกสารไปที่ธนาคารใหม่ แต่ใช้ระบบ NDID เพื่อบอกธนาคารใหม่ ว่าให้ไปใช้ข้อมูลจากธนาคารเดิมที่ลูกค้าได้ยืนยันตัวตนไว้ก่อนแล้ว 

ยกตัวอย่าง ลูกค้ามีบัญชีที่ธนาคาร A และเคยถ่ายรูปไว้แล้ว หากต้องการไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร B ลูกค้าสามารถทำผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ของธนาคาร B และให้ธนาคาร B ไปขอข้อมูลจากธนาคาร A ที่ได้มีการยืนยันตัวตนไว้แล้ว เมื่อได้ข้อมูลจากธนาคาร A ก็สามารถเปิดบัญชีที่ธนาคาร B ได้สมบูรณ์ 

ส่วนกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลและถ่ายรูปไว้ที่ธนาคารที่ใช้บริการอยู่เดิมนั้น  จะยังไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบนี้ได้  ดังนั้นคุณจะต้องไปดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและถ่ายรูปกับธนาคารเดิมก่อน จึงจะใช้บริการได้เมื่อต้องการเปิดบัญชีกับธนาคารใหม่บนช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่น

ทั้งนี้ กระบวนการรู้จักลูกค้า  KYC  จะทำงานบนแพลตฟอร์ม  NDID  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูล KYC ข้ามแบงก์ด้วยกัน ซึ่งลูกค้าจะได้รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนที่สาขา และลดการกรอกข้อมูลซ้าซ้อน

สำหรับผู้ให้บริการรอบแรกมีธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง ที่เริ่มให้บริการแล้ว ได้แก่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ  

2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

3 ธนาคารกสิกรไทย 

4 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

5 ธนาคารทหารไทย 

6 ธนาคารไทยพาณิชย์ 

โดยธนาคาร 6 แห่ง จะกำหนดช่วงเวลาการเปิดให้บริการผ่านดิจิทัล แตกต่างกันในแต่ละธนาคาร ส่วนการยืนยันตัวตน  ธนาคาร 5 แห่ง จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นธนาคารไทยพาณิชย์ กำหนดช่วงเวลา 7.00-22.30 น.

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 14 ก.พ. 2563 นี้ หลังจากนั้น ธนาคารต่างๆที่มีความพร้อมจะทยอยเปิดให้บริการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ธปท. จะมีการประเมินผลการให้บริการอย่างใกล้ชิด ก่อนเปิดให้ใช้บริการในวงกว้าง  โดยจะมีการเปิดให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน เข้าทดสอบด้วย ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท.  ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าประมาณช่วงไตรมาส 2-3 นี้

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานที่เป็นสมาชิกในการ พิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้าระหว่างกัน โดยลูกค้าที่ใช้บริการ ต้องให้ความยินยอม แพลตฟอร์ม NDID มีส่วนสาคัญที่จะทำให้การทำรายการหรือสมัครใช้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งบริการทางการเงิน และบริการของภาคธุรกิจและภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

การให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากบนช่องทางโมบาย แอปฯ  ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของระบบบริการทางการเงินของประเทศไทย ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสังคมไร้เงินสด

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : 12 เรื่องจริงของ National Digital ID มีไปทำไม แล้วคนไทยได้อะไร??

Related Posts